Převodníky rozhraní RS232

prevodniky

Rozhraní RS232 je možné použít (podle specifikace) pro propojení dvou zařízení mezi sebou a to jen do vzdálenosti 15 metrů při přenosové rychlosti do 20kb/s. Toto specifikací dané omezení vyplývá z povolené kapacity kabelu 2500pF. V praxi jsou dosahovány výsledky mnohem lepší (115200kb/s při vzdálenosti až 50 metrů), díky použití kabelů s kapacitou pod 1000pF. Pro propojení dvou zařízení s rozhraním RS232 v minimální konfiguraci stačí tři vodiče (RxD,TxD,Gnd – tzv. null modem kabel), pak se ale nevyužívá řídicích signálů (RTS,CTS,DSR,DTR a další). Při propojení řídicích signálů počet vodičů roste podle požadavků na způsob řízení toku dat. Rozhraní RS232 je relativně málo odolné proti rušení, neboť přenos dat je realizován napěťovou úrovní na vodičích (vůči GND) na zatěžovacím odporu 3,7kOhm, při šumové imunitě 3V. Mnoho zařízení má ale vstupní impedanci mnohem vyšší (až 30kOhm) a šumovou imunitu nižší (1V), takže dochází ke zvýšenému rušení a tím ke zmenšenému možnému dosahu linky. V každém případě se doporučuje použít stíněný kabel a věnovat pozornost způsobu provedení signálové země a země zařízení (v plné specifikaci RS232 jsou to dva samostatné vodiče)