Profil

Společnost DUHA system spol. s r.o. působí na českém trhu již více jak 20 let. Od svého založení v roce 1993 se činnost společnosti zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení pro sběr dat, doplněnou vývojem vlastních softwarových aplikací pro jejich komplexní zpracování. Zařízení nacházejí uplatnění v řadě oblastí od sběru průmyslových dat přes identifikaci osob pro docházkové a přístupové systémy až po sledování pohybu vozidel na parkovišti, sledování návštěv nebo stravovací systémy. Kvůli širokému rozsahu možného nasazení jsou zařízení vyráběna jak v interiérovém, tak v exteriérovém provedení. Zařízení využívají celou řadu bezkontaktních i kontaktních identifikačních prvků, jako například bezkontaktní karty, magnetické karty nebo čipové přívěsky. Jejich prostřednictvím je možno autorizovat získaná data jednoznačnou identifikací osoby, která je pořídila. Pro identifikaci využíváme nejrozšířenější systémy (EM, Legic, Indala, Mifare, HID, Tiris, Uniscan aj.). V případě potřeby jsme schopni reagovat i na velice specifické typy identifikačních prvků.

K vyráběným zařízením má společnost vyvinuty aplikace pro další zpracování dat se zaměřením na:

  • Sledování docházky osob
  • Řízení a sledování přístupu osob
  • Sledování návštěv
  • Řízení, blokování a vyhodnocení provozu kopírovacích a multifunkčních strojů
  • Řízení a sledování pohybu vozidel na parkovišti
  • Řízení nápojových automatů
  • Systém sledování námrazy
  • Stravovací systémy

Všechny aplikace jsou navrženy pro prostředí MS Windows 2000 a vyšší.

Aplikační SW je vytvářen ve vývojovém prostředí Borland Delphi a Microsoft Visual C++.

Aplikační SW je otestován a schopen provozu nad těmito databázemi: Microsoft SQL Server 7.0, 2000 a Interbase/Firebird.

Společnost DUHA system spol. s r.o. se zabývá také vývojem a výrobou zařízení na zakázku, a to včetně zákaznického programování pro dodávaná zařízení pomocí vlastního vývojového prostředí DIEGO.

Součástí výrobního programu jsou také:

“ Výroba převodníků RS232/RS485

“ Autonomní elektronické zámky využívající identifikační kartu

Veškeré systémy dodává společnost DUHA system spol. s r.o. na klíč včetně zpracování předprojektové studie a projektové dokumentace, ve vysoké kvalitě provedení a v krátkých dodacích lhůtách.

Při nasazování systémů spolupracuje naše společnost s celou řadou dalších partnerských firem na území celé ČR.