Kopírky

13.1 Popis

 

Tato aplikace umožňuje evidenci kopírování a případně i síťového tisku při použití identifikační karty. Elektronické zámky kopírek je možné propojit do lokální sítě i sítě WAN. Tímto je umožněna jednoduchá správa i vzdálených zařízení.

 

13.2 Zákaznické konto

 

Každé osobě je možné přiřadit kredit resp. povolit debet pro příslušný počet kopií. Zákaznické konto je poté tvořeno součtem těchto dvou hodnot. Aktualizace změny zákaznického konta probíhá do 1 minuty od zadání. V průběhu kopírování není možné aktualizovat stav zákaznického konta.

 

13.3 Kopírování

 

Kopírování je zahájeno identifikací osoby kartou na čtecím zařízení. Ukončení kopírování je provedeno opětovným přiložením karty. Standardní počet impulsů 1 (A4), 2 (A3). V případě vyčerpání povoleného limitu je kopírování přerušeno a je nutné navýšit zákaznické konto.

12

13.4 Nastavení

 

Systém umožňuje nastavení různých hodnot odečtu kreditů za kopii pro jednotlivé kopírovací stroje (podle nákladů na 1 kopii).

 

13.5 Aktualizace

 

Zpráva o změně zákaznického konta je v případě propojení více kopírovacích zařízení do sítě rozeslána do 1 minuty na všechna ostatní zařízení.

 

13.6 Sestavy

 

Výpis počtu kopií pro osobu za měsíc.

Výpis pohybů kreditů podle počítače s možností členění za uživatele a období.

Seznam kopií pro zařízení.

 

13.7 Karty

 

Lze použít stejné karty jako pro předchozí systémy. V případě ztráty karty je možné kartu zablokovat resp. zneplatnit trvale.