Návštěvy

12.1 Popis

 

Modul Návštěvy slouží k evidenci osob vstupujících do objektu. Součástí této aplikace je databáze návštěvníků s možností výběru při opakování návštěvy. Návštěvě je možné vydat kartu pro přístup do objektu s možností přiřazení přístupového modelu, a to na dobu určitou do doby odevzdání karty.

11

12.2 Zadávání a ukončování návštěv

 

Data o návštěvníkovi je možné zadávat ručně anebo načíst z nového občanského průkazu anebo pasu speciální čtečkou. K návštěvě je možné zadat doklad, účel a jméno navštívené osoby včetně přiřazení karty a modelu přístupu. Uvedené údaje nejsou povinné. Informace o návštěvě jsou uloženy do databáze. Při odchodu návštěvy z objektu je tato vyřazena obsluhou ze seznamu přítomných návštěvníků. Alternativně je návštěva automaticky ukončena odevzdáním karty při použití sběrného terminálu s vhozem na karty.

Osoby jsou ukládány do databáze návštěv s možností opětovného vyvolání všech dat (pro zrychlení zadání opakovaných návštěv).

 

12.3 Přehledy

 

Modul návštěv umožňuje zobrazit přehled návštěvníků v objektu i historii návštěv za vybrané období a osobu, popřípadě seznam evidovaných návštěvníků. V tomto seznamu jsou uchovány informace o návštěvnících, kteří už alespoň jednou vstoupili do objektu. Seznam je abecedně setříděn a slouží ke zrychlenému zadávání opakujících se návštěv.

 

12.4 Sestavy

 

Souhrnné informace je možné v modulu Návštěvy získat Volbou Sestavy z hlavní nabídky.

K dispozici jsou dva typy sestav – Seznam návštěvníků v objektu a Historie návštěv.