Přístupy

8.1 Popis

 

Modul Přístupy slouží k ochraně a zabezpečení objektů, ve kterém jsou klíče nahrazeny identifikačními kartami nebo je identifikace provedena s využitím biometrických údajů.

 

8.2 Vlastnosti aplikace

 

 Přímá ON-LINE komunikace mezi aplikací a řídící jednotkou – datový koncentrátor komunikuje přes jednotné rozhraní poskytované aplikací Hardwarový server.

 Vícenásobné zálohování systému proti ztrátě informací – terminál (jen některé typy), datový koncentrátor, PC.

 Modulární struktura umožňující rozšíření systému podle potřeb uživatele na kterékoliv úrovni.

 Evidence standardních průchodů i pokusů o neoprávněný vstup, signalizace otevřených dveří.

 

8.3 Vlastnosti zámkových terminálů

 

 Programovatelné výkonové výstupy a vstupy (možnost řídit turnikety, rampy, závory, dveře s elektromotorickým pohonem apod.).

 Možnost využití klávesnice na zadávání doplňkového bezpečnostního kódu PIN.

 Možnost napojení na běžné bezpečnostní a poplachové systémy (EZS Galaxy) pro automatickou aktivaci a deaktivaci při příchodu resp. odchodu.

 Přiřazení individuálních i skupinových přístupových práv, jak v čase (časová zóna), tak i v prostoru (prostorový profil).

 Možnost zamykání terminálů, a to jednotlivě nebo po zónách.

 

8.4 Způsob konfigurace zabezpečení objektu

 

 vstup s platnou kartou

 vstup při zadání PIN kódu

 vstup při kombinaci PIN kódu a karty – 2 režimy.

1. První pracovník, který přijde do objektu, v němž nikdo není, je povinen zadat PIN a každý další se již dostane do objektu bez udání PIN kódu jen s platnou kartou. Odchodem posledního pracovníka z objektu se terminál opět uvede do režimu, kdy na vstup je potřebný PIN kód.

2. Každý pracovník při vstupu je povinen zadat PIN kód.

 

8.5 Prostorový profil

 

Prostorové přístupy je možné nadefinovat výčtem přístupových terminálů. Různé profily mohou obsahovat stejné terminály. Při kombinování různých profilů se provádí logický součet přes všechny vybrané profily. Jednotlivé terminály lze v profilu zapnout nebo vypnout. V případě, že jsou zapnuté, může příslušná osoba těmito terminály procházet; jsou-li terminály v daném profilu vypnuté, pak jimi osoba procházet nesmí.

 

8.6 Časová maska

 

V rámci dne je možné vydefinovat libovolný počet intervalů pro přístup s dodržením minimální délky časové masky 30 min v návaznosti na týdenní cyklus.

7

 

8.7 Model přístupu

 

Představuje časoprostorovou masku, která se využívá pro řízení přístupů. Vzniká kombinací jedné časové zóny a více prostorových profilů. Model přístupu lze přiřadit libovolné osobě nebo více osobám současně resp. skupině osob, a to za vybrané období s povinným určením počátku platnosti. V rámci přiřazení více modelů přístupu skupině nebo osobě je výsledný přístup logickým součtem přiřazených modelů na úrovni terminálů a časových zón.

8

 

8.8 Zóny

 

Uživatel má možnost definice zón tj. logického uspořádání terminálů podle příslušnosti ke střeženému prostoru. Podmínkou je, že terminál nesmí být obsažen současně ve více zónách.

 

Antipassback

Znamená, že osoba, která vstoupí například do Zóny 1 a následně do Zóny 2, nemůže vstoupit znovu do Zóny 1 a poté do Zóny 2, pokud předchozí vstup neukončí zpětným způsobem, tj. nevystoupí ze Zóny 2 do Zóny 1.

 

Postupné překonávání zón

Spočívá v tom, že když osoba může například do Zóny 1, Zóny 2 a Zóny 3, pak se do Zóny 2 dostane jen tehdy, jestliže přišla ze Zóny 1. Nemůže tedy přímo vstoupit do Zóny 2.

 

Základní přiřazení

Zóna, v níž je terminál umístěn, se chápe z pohledu terminálu jako vnitřní. Zóna, do které lze přes tento terminál procházet, je vzhledem k terminálu označována jako vnější.

V oblasti, kde se nepožaduje využití funkce antipassback, mohou terminály sloužit k zajištění průchodů v rámci jedné zóny (např. kanceláře umístěné na společné chodbě a otvírané prostřednictvím terminálu ovládajícího zámek).